فاطمه رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه رضایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.01
دانشگاه شیراز 1388 - 1391