حسین ارجلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین ارجلو

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس انبار شرکت ماشین سازی اراک 1386/11 - 1386/12
حسابرس انبار شرکت ماشین سازی اراک 1390/11 - 1390/12
عضو اجرایی شرکت ماشین سازی اراک 1388/1 - 1388/4
عضو اجرایی شرکت پارس الوند 1390/3 - 1390/5
مسئول فروش صنایع غذایی 1390/1 - 1391/11
بازاریاب و مسئول فروش رسانه دیجیتال صدا و سیما 1390/1 - 1390/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورزی ریخته گری
– کاردانی – معدل: 14.24
شهید رجایی 1385 - 1387
متالورژی ذوب رفلزات
– کارشناسی – معدل: 16.62
فذا 1389 - 1391