سینا بی لویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سینا بی لویی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس ایمنی HSE پتروشیمی شیراز 1393/2 -
عضو تیم عضو تیم 5S پتروشیمی شیراز 1393/2 -
عضو تیم عضو تیم تعالی سازمانی EFQM پتروشیمی شیراز 1393/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 17.02
دانشگاه ازاد شیراز 1389 - 1392