مصطفی زمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی زمانی

محل سکونت: ایلام - آبدانان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس خطوط و سرپرست کارگاه شرکت مادنیروکسری 1393/4 -
کاربر رایانه شرکت نوین سیستم 1391/3 - 1391/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.09
واحد اسکو 1388 - 1391