مهدی صالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی صالحی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد