مهرداد حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد حیدری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 14.96
هاشمی نژاد 1386 - 1388
مهندسی مکانیک خودرو
– کارشناسی – معدل: 15.94
نیرومحرکه 1388 - 1390