فاطمه سعیدی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه سعیدی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی صنایع نفت
– کارشناسی – معدل: 0.00
قوچان 1386 - 1390