سمیرا محمدپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا محمدپور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.57
شهرقدس 1390 - 1393