ابراهیم زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم زارع

محل سکونت: خراسان جنوبی - قائن

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه شرکت دوام انرژی - پتروشیمی تندگویان - ماهشهر 1382/12 - 1383/12
کنترل پروژه شرکت دوام انرژی - کارخانه سیمان فارس نو- شیراز 1384/1 - 1384/11
دفتر فنی و کنترل پروژه شرکت دوام انرژی - کارخانه سیمان حماه - کشور سوریه 1384/12 - 1386/12
سرپرست دفتر فنی و معاونت اجرایی سیویل و معماری شرکت تاسیسات دریایی ایران - پروژه فولاد قائنات 1387/1 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.50
بیرجند 1389 - 1391
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 14.50
مشهد 1378 - 1380