نرجس ابراری فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نرجس ابراری فرد

محل سکونت: فارس - جهرم

جنسیت: زن