شیوا شامخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیوا شامخی

محل سکونت: هرمزگان - بستک

جنسیت: زن