سميه زماني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سميه زماني

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی كلينيك توانبخشي 1391/5 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
ازادكرج 1391 - 1394