مجید خورسندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید خورسندی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد