مریم نوروزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم نوروزی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پرسشگر انیستیتو تحقیقات تغذیه ایران 1387/5 - 1387/8
کارشناس تغذیه بیمارستان ولیعصر 1389/5 - 1391/5
کارشناس تغذیه درمانگاه تخصصی دیابت 1391/8 - 1392/1
کارشناس بخش علمی شرکت دارویی اکسیرمدپارس 1392/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تغذیه تغذیه
– کارشناسی – معدل: 18.06
علوم تحقیقات 1384 - 1388