سیدحسین حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدحسین حسینی

محل سکونت: اصفهان - سده لنجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگرسالن تولید ساحل دشت سپاهان(بستنی پریشم) 1394/1 - 1394/2
کارگر سالن کارخانه پگاه 1394/2 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاصی فیزیک
– دیپلم – معدل: 15.28
1389 - 1391