مرجان بیات

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرجان بیات

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.01
ارشاد 1390 - 1393