رحمت اله محمدی نسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رحمت اله محمدی نسب

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس سرامد نیرو 1388/7 - 1388/10
مدیرتولید ابوریحان 1388/11 - 1389/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ICT مدیریت
– کارشناسی – معدل: 14.20
موسسه پیشتازان شیراز زیر نطر دانشگاه شیراز 1391 - 1393
الکتروتکنیک برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 15.95
آزاد داریون 1389 - 1391