حسین پورمحمد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین پورمحمد

محل سکونت: خراسان رضوی - بردسکن

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
پرستاری پرستاری
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد واحدکاشمر 1391 - 1395