فربد امیری رودباری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فربد امیری رودباری

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه علوم و فنون مازندران 1392 - 1394