رویا امیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رویا امیری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند سواغربن 1385/1 - 1388/7
مدیر منابع کیان صنعت 1388/8 - 1389/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی ارتباطات
– کارشناسی – معدل: 16.36
چمران 1375 - 1379