جعفر هاشمی وند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر هاشمی وند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیراستخراج شرکت ستونهای کلیبرسال 1390/9 - 1393/12
مدیراستخراج شرکت سنگ ستون هامون جنوب 1390/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 14.54
تهران جنوب 1386 - 1389