رامین ابوالقاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رامین ابوالقاسمی

محل سکونت: کرمان - رفسنجان