معصومه همتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه همتی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.58
مازندران 1391 - 1393