مسعود ابوحیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود ابوحیدری

محل سکونت: کرمان - کرمانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنیسین برق صنایع مس شهید باهنر 1369/9 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق
– دیپلم – معدل: 12.00
1363 - 1367