مسعود تقوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود تقوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد