غلامحسین رزم ارا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غلامحسین رزم ارا

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست مخابرات راه دور 1368/8 - 1388/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.07
شیراز 1377 - 1379