یاسمن پاکتچی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسمن پاکتچی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.53
ازاد رودهن 1389 - 1393