علی کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی کریمی

محل سکونت: سمنان - شاهرودسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی فنی حرفه ای 1391/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.96
نور دانش 1390 - 1392