سوده کلایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سوده کلایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی m-health شرکت همگرا 1393/11 - 1394/1
تحقیق و توسعه شرکت عقاب افشان-اسکانیا 1388/2 - 1388/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.30
تربیت مدرس 1391 - 1393
مهندسی برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.00
سمنان 1385 - 1389