علی بوژمهرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی بوژمهرانی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبانی سیستم ها ایران خودرو خراسان 1392/11 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
خاوران مشهد 1387 - 1389