صدف خسین زاده مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صدف خسین زاده مقدم

محل سکونت: گیلان - بندر انزلی

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آمار و برنامه ریزی سابینه سرد خزر 1390/11 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.19
دانشگاه ازاد واحد گرگان 1385 - 1389