شیما معصومی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیما معصومی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرکنترل کیفیت سیه فام 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی فرایند
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.93
تربیت مدرس 1390 - 1392