کاوه رواقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کاوه رواقی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه کش و طراح شرکت ساختمانی ستاوند گیل 1380/12 - 1388/4
نقشه کش و طراح شرکت مهندسین مشاور طاق و پایه 1388/5 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی معماری نقشه کشی معماری
– کاردانی – معدل: 13.10
آزاد 1384 - 1387