سیما جهانیانی وشاره

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیما جهانیانی وشاره

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مرکز مطالعات شریف 1391/8 - 1392/3