حسین جعفری نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین جعفری نیا

محل سکونت: گلستان - خان ببین

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 18.50
1380 - 1384
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور 1384 - 1390
مهندسی فناوری اطلاعات طراحی و تولید نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
آزاد اسلامی 1391 - 1393