هیوا ابوالقاسم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هیوا ابوالقاسم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کنترل کیفیت و مسئول فنی شرکت کشت و صنعت و پیاذر ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار تولید کننده محصولات غذایی آسان 1390/12 - 1392/12
مسئول آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه ایمنی و بهداشت مواد غذایی علمی کاربردی واحد 44034 1392/4 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.00
آزاد صوفیان 1385 - 1387
مهندسی صنایع غذایی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
آزاد ورامین 1391 - 1393