مهندس میثم ایمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهندس میثم ایمانی

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظرکنترل کیفیت شرکت اسانسورپارس 1393/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک حرارت وسیالات
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
انرژی 1392 - 1394