سعید سرخوش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید سرخوش

محل سکونت: قزوین - تاکستان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.02
آزاد تاکستان 1388 - 1393