اسحاق مظلوم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسحاق مظلوم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرعامل کشت کاران بوستان 1389/7 - 1394/7
مدیرعامل واحد سیر تهران 1385/5 - 1386/8
مدیر اداری و بازرس مدیرعامل تاکسی بیسیم تهران 1386/5 - 1386/9
نماینده مشهد بیمه دانا 1378/12 - 1380/12
مدیراداری آرین سازه خاور 1382/12 - 1384/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی عمومی
– کاردانی – معدل: 13.00
واحد مشهد 1376 - 1381