صالح نویدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صالح نویدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Project

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اداری هواکاران صنعت 1395/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق خصوصی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
نراق 1394 - 1396