فاطمه سرسنگی شاهرودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه سرسنگی شاهرودی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مناقصات مهندسین مشاور سامان سدرود 1394/9 - 1395/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی آنالیز عددی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.18
الزهرا (س) تهران 1392 - 1394
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 16.32
خوارزمی تهران 1388 - 1392