وحید کرمانی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید کرمانی زاده

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس موسسه حسابرسی آگاه نگر 1389/6 - 1390/10
حسابرس ارشد موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 1391/7 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
اراک 1391 - 1394