هدی مخلص

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هدی مخلص

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار سرمایگان 1389/12 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کارشناسی – معدل: 18.00
صنایع ایران 1391 - 1393