فروغ محققی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فروغ محققی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نسخه پیچ و صندوق دار داروخانه بابک 1390/3 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.00
کما 1390 - 1393
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.00
پاسارگاد 1387 - 1389