علیرضا ملک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا ملک

محل سکونت: هرمزگان - کیش

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فقه مبانی حقوق
– کاردانی – معدل: 15.90
ولی عصر 1387 - 1389