بهروز شاه ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهروز شاه ابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارتباط با مشتریان ادیب گستر ایرانیان 1391/1 - 1392/6
کارشناس شناسایی و ردیابی ایران لوازم قطعه 1393/5 - 1394/2
مدرس دانشگاه پیام نور 1393/6 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت آموزشی مدیریت آموزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.39
پیام نور تهران 1392 - 1392