مریم سلیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم سلیمی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاون پرورشی مدرسه 1391/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت اجرایی کسب و کار
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
گرمی 1392 - 1394