فرید باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرید باقری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس هیئت مدیره و مدیر پروژه شرکت مکتوم 1380/10 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.14
ازاد زنجان 1374 - 1379