احمد صالحی اصل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد صالحی اصل

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت ارتباط همراه گویا اروند 1389/2 - 1394/2
حسابرس شرکت بازرگانی ، خدماتی (مختلف) 1392/11 - 1394/2