سمیه قانبیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه قانبیلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ویراستار فرارسانه 1392/9 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ادبیات فارسی ادبیات فارسی
– کارشناسی – معدل: 15.00
الزهرا(س) 1390 - 1394